ניהול עזבון

מנהל עזבון

מנהל עזבון הוא בעל תפקיד הקבוע בחוק הירושה, אשר ממונה על ידי בית המשפט או על ידי הרשם לענייני ירושה, בעקבות הגשת בקשה למינוי מנהל העזבון, ולאחר המינוי, הוא משמש כידו הארוכה לשם הגנה על ה- עיזבון. מטרתו הכללית של כל מנהל העזבון היא לאתר, לאסוף ולנהל את נכסי העיזבון עד לחלוקתו. הסוגיה העיקרית הראשונה שבה יש לעסוק ממוקדת בשאלה: מתי ממנים מנהל העיזבון. התשובה לסוגיה זו מחייבת הבהרה ביחס לשני סוגים של מנהלי עיזבון: מנהל עזבון זמני, אשר ממונה לפני שניתן צו קיום צוואה או צו ירושה וכאשר זהות היורשים אינה ידועה עדיין בהתאם לסעיף 78 לחוק הירושה, ו-מנהל עזבון קבוע, אשר ממונה לאחר שכבר ידועה זהות היורשים וכבר ניתן צו קיום צוואה או צו ירושה אחר המנוח בהתאם להוראות סעיף 82 לחוק הירושה. מעבר להבדל שבמועד המינוי של מנהלי העיזבון, ההבדל העיקרי הנוסף בין שני סוגי שמנהלי העיזבון מצוי בהיקף הסמכויות שהם מחזיק ביחס לניהול נכסי המנוח ובמשך הזמן שבו ישמשו בתפקיד. מנהל עזבון זמני ימונה לתקופת זמן קצובה שתסתיים בעת מתן צו ירושה או צו קיום צוואה ואילו מנהל העיזבון הקבוע ימונה לתקופת זמן שתימשך עד לסיום חלוקת נכסים של העיזבון בין היורשים על ידי מנהל העיזבון. גם מטרות המינוי של מנהל העיזבון הזמני שונות מאלו של מנהל העיזבון הקבוע. מטרת מנהל העיזבון הזמני היא לכנס ולשמור על נכסי העיזבון עד לחלוקת נכסים על ידי מנהל העיזבון בין היורשים ואילו מטרתו של מינוי הקבע של מנהל העיזבון היא לאפשר לו לממש את נכסי העיזבון ולהביא בפועל לחלוקת נכסים על ידי מנהל העיזבון בין היורשים, על פי הוראות בית המשפט. דרך החלוקה של נכסי העיזבון על ידי מנהל העיזבון תעשה, ככל שניתן, בהסדר בין היורשים. לשם כך, רשאי מנהל העזבון הקבוע להגיש הצעה לבית המשפט לגבי אופן חלוקת הנכסים, גם אם היורשים אינם מסכימים לדרך החלוקה המוצעת. מינוי מנהלי עיזבון דורש הסכמה של המועמד לתפקיד לקבלת האחריות שבמילוי התפקיד, ולכן הוא ימונה אך ורק אם הסכים לכך מראש. הסכמתו של מנהל העיזבון למינוי תלויה לעיתים בדרישות להפקדת ערובה להבטחת ביצוע תפקידו. לדוגמא, ככל שהמנוח לא פטר את מנהל העזבון מהפקדת ערובה במסגרת ההוראות שהותיר בצוואתו, יקבע הרשם לענייני ירושה או בית המשפט לענייני משפחה את גובה הערובה שעל מנהל העיזבון להפקיד בקופת בית משפט, על מנת שתשמש בטוחה לכיסוי נזקים שיגרמו בשל ניהול העיזבון, ככל שיגרמו. מדובר לעיתים בסכומים משמעותיים בגובה של עשרות אלפי שקלים ויותר.

מתי ממנים מנהל עזבון

ברירת המחדל בבית המשפט היא שלא ימונה מנהל עזבון, אלא אם כן התרשם בית המשפט כי יש צורך במינוי המבוקש, מקום שהיורשים פשוט אינם מסתדרים ביניהם, הסכסוך נסוב על זכויות בהיקף גדול או זכויות משפטיות סבוכות כגון פירוק של מניות בחברה, כך שברור כי היורשים לא יוכלו בעצמם להסדיר את חלוקת העיזבון. הניסיון מלמד, כי מינוי מנהל עזבון מתרחש בעיקר כאשר היורשים חלוקים בדעתם בעניין ניהול נכס עיזבון וחלוקתו או כאשר חלוקת העיזבון מעוררת קשיים רבים [i], ואז אין מנוס מביצוע חלוקת הנכסים על ידי מנהל העיזבון הממונה.

בנוסף, אם היורשים מסתדרים בינם לבין עצמם, הרי שאין צורך במנהל עזבון, שכן היורשים עצמם יכולים לנהל את העיזבון, ואם אחד הצדדים הגיש בקשה למינוי מנהל עזבון, נראה שמקופלים בבקשה שיקולים זרים כגון רצון לפגוע בצד השני מבחינה כלכלית או ליטול ממנו שליטה בנכסי ירושה שהוא מחזיק בהם שלא כדין. מקובל איפוא למנות מנהל עזבון רק במצב שבו היורשים אינם מסוגלים לשתף פעולה ביניהם בנושא של ניהול העיזבון.

https://artinbal.co.il/ilan/wp-content/uploads/2022/04/izavon.jpg

אילן דסאו, עו"ד ונוטריוןהתקשרו עוד היום לייעוץ ללא התחייבות

כיתבו לנו

  דרך בן גוריון 32 רמת גן
  03-3733733
  03-6164469
  ilandessau50@gmail.com

  :Follow us

  https://artinbal.co.il/ilan/wp-content/uploads/2022/02/logo-white.png

  Copyright © artinbal 2018